โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รับเงินผ่านพร้อมเพย์

ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร

ที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้

ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น

การรับเงิน จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน 

รับเงินผ่านบัญชีที่ผููกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

จ่ายเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน

**หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจ่ายก่อนล่วงหน้า**

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ประจันต์

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ได้จัดทำสรุปกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี #วันดินโลก #soilswtierfoodbegins #Solts4Nutrition #FAO #NOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforALL #ChangeforGood

alt     alt

alt     alt

alt     alt

alt     alt

alt     alt

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไคร้

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ได้จัดทำสรุปกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไคร้ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี #วันดินโลก #soilswtierfoodbegins #Solts4Nutrition #FAO #NOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforALL #ChangeforGood 

alt       alt       alt

alt       alt       alt

alt        alt        alt

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล