5 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ" สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยงหนี้ ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว

5 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ"

สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยงหนี้

ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว

   

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ

เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ

1.ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ

2.ขอถามได้ไหม

3.ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน

4.มีเหตุผลไหม

5.ก็ไม่ได้ครอบครอง

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รับเงินผ่านพร้อมเพย์

ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคาร

ที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้

ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น

การรับเงิน จ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน 

รับเงินผ่านบัญชีที่ผููกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

จ่ายเงินทุกวันที่ 10 ของเดือน

**หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจ่ายก่อนล่วงหน้า**

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ประจันต์

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ได้จัดทำสรุปกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ประจันต์ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี #วันดินโลก #soilswtierfoodbegins #Solts4Nutrition #FAO #NOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforALL #ChangeforGood

alt     alt

alt     alt

alt     alt

alt     alt

alt     alt

กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไคร้

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ได้จัดทำสรุปกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไคร้ ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี #วันดินโลก #soilswtierfoodbegins #Solts4Nutrition #FAO #NOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforALL #ChangeforGood 

alt       alt       alt

alt       alt       alt

alt        alt        alt

 

บทความ อื่นๆ ...


  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล