การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานพัสดุ 111
62 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณชน งานพัสดุ 106
63 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน งานพัสดุ 100
64 ผลการสำรวจความพึงพอมจประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 244
65 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักปลัด 175
66 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 171
67 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 สำนักปลัด 262
68 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 759
69 การประเมินผลควคุมภายใน สำนักปลัด 490
70 มาตรการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณชน สำนักปลัด 175 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล