การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 สถิติการให้บริการกำจัดขยะ งานพัสดุ 172
52 สถิติการให้บริการสวัสดิการสังคม งานพัสดุ 181
53 สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานพัสดุ 164
54 สถิติการให้บริการขอติดตั้งโคมไฟ งานพัสดุ 160
55 สถิติการให้บริการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน ก.พ. 64 งานพัสดุ 180
56 สถิติการให้บริการ เรืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน ต.ค. 63 งานพัสดุ 163
57 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส งานพัสดุ 157
58 ข้อบังคับของ อบต วังไคร้ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 154
59 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการขออนุมัติดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน งานพัสดุ 166
60 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต งานพัสดุ 158 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล