การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 สถิติการให้บริการสวัสดิการสังคม งานพัสดุ 124
52 สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานพัสดุ 111
53 สถิติการให้บริการขอติดตั้งโคมไฟ งานพัสดุ 100
54 สถิติการให้บริการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน ก.พ. 64 งานพัสดุ 124
55 สถิติการให้บริการ เรืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน ต.ค. 63 งานพัสดุ 111
56 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส งานพัสดุ 101
57 ข้อบังคับของ อบต วังไคร้ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564 งานพัสดุ 99
58 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการขออนุมัติดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน งานพัสดุ 106
59 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต งานพัสดุ 99
60 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม งานพัสดุ 109 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล