การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 แบบร้องเรียน ร้องทุกข์ งานพัสดุ 103
42 ประเมินความพึงพอใจ งานพัสดุ 98
43 มาตรการกรอบแนวทางดำเนินการ งานพัสดุ 100
44 สถิติการใช้บริการจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ 98
45 มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานพัสดุ 104
46 สถิติการให้บริการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน ธ.ค.63 งานพัสดุ 103
47 สถิติการให้บริการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน พ.ย. 63 งานพัสดุ 111
48 สถิติการให้บริการ เรืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน ม.ค.64 งานพัสดุ 104
49 สถิติการให้บริการ เรืองร้องเรียน ร้องทุกข์ เดือน มี.ค. 64 งานพัสดุ 142
50 สถิติการให้บริการกำจัดขยะ งานพัสดุ 115 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล