การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักปลัด 131
32 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด 199
33 สถิติการใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564) งานจัดเก็บรายได้ สำนักปลัด 123
34 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 146
35 คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ สำนักปลัด 124
36 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เดือน 6 เดือน สำนักปลัด 99
37 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร งานพัสดุ 110
38 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน งานพัสดุ 139
39 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้า งานพัสดุ 4847
40 ช่องทางแสดงความคิดเห็น งานพัสดุ 138 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล