การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) สำนักปลัด 269
22 สถิติรับเรื่องร้องเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 สำนักปลัด 316
23 สถิติรับเรื่องร้องเรียน เดือน มกราคม 2565 สำนักปลัด 296
24 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 238
25 สถิติรับเรื่องร้องเรียน เดือน ธันวาคม 2564 สำนักปลัด 85
26 คู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2565 สำนักปลัด 189
27 สถิติรับเรื่องร้องเรียน เดือน พฤศจิกายน 2564 สำนักปลัด 91
28 สถิติรับเรื่องร้องเรียน เดือน ตุลาคม 2564 สำนักปลัด 83
29 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีพ.ศ.2564 สำนักปลัด 96
30 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปปช.ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 129 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล