การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 30
2 อำนาจหน้าที่ อบต. หน่วยตรวจสอบภายใน 120
3 แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริต หน่วยตรวจสอบภายใน 90
4 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2566 งานการเจ้าหน้าที่ 220
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 งานการเจ้าหน้าที่ 80
6 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปี 2566 งานการเจ้าหน้าที่ 89
7 ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัด 265
8 โครงสร้างส่วนราชการ อบต.วังไคร้ งานการเจ้าหน้าที่ 286
9 คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 สำนักปลัด 300
10 สถิติรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 122

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล