ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไคร้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 212
42 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Administrator 185
43 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2562 อบต.วังไคร้ 2542
44 ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า 1355
45 ประกาศเจตนารมณ์ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และงดใช้โฟม 2176
46 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ 234
47 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ งานการเจ้าหน้าที่ 72
48 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ งานการเจ้าหน้าที่ 290
49 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2561 อบต.วังไคร้ 463
50 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2560 กองคลัง 239

หน้า 5 จาก 5

5
ถัดไป
สุดท้าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล