ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไคร้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 งานจัดเก็บรายได้ 92
12 5 เรื่องต้องรู้ก่อนใช้ "บริการดูแลผู้สูงอายุ" สิทธิผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้เบี้ยงหนี้ ส่อง 5 สินค้าอันตรายใกล้ตัว หน่วยตรวจสอบภายใน 181
13 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ หน่วยตรวจสอบภายใน 162
14 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หน่วยตรวจสอบภายใน 185
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 193
16 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน งานการเจ้าหน้าที่ 212
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 227
18 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ งานการเจ้าหน้าที่ 192
19 ITA อบต.วังไคร้ Administrator 385
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานการเจ้าหน้าที่ 275 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล