รายงานฐานะทางการเงิน อบต.วังไคร้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ งานการเจ้าหน้าที่ 80
2 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 งานการเจ้าหน้าที่ 144
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2563 สำนักปลัด 121
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) สำนักปลัด 156
5 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 143
6 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานจัดเก็บรายได้ 146
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 Administrator 215
8 รายงาน รับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 197
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 176
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล