แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน 100
2 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน 62
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570 หน่วยตรวจสอบภายใน 88
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 สำนักปลัด 193
5 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 176
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 302
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี 2561-2564 Administrator 314
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล