สภาพทั่วไป อบต.วังไคร้

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอท่ายางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

altทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง
altทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง
altทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง
altทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน

altalt

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 23.782 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,864 ไร่ พื้นที่เกษตรประมาณ 9,426 ไร่ ที่อยู่อาศัยประมาณ 1,346 ไร ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า 168 ไร่

altalt

ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มลาดเขาจากทิศเหนือและทิศใต้มาสู่ ตอนกลางของพื้นที่มีลำห้วยแม่ประจันต์ไหลผ่านจะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูฝน ทำให้พื้นที่การเกษตรใช้ประโยชน์ได้เพียงบางส่วน

altalt

ลักษณะภูมิอากาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ มีลักษณะภูมิอากาศร้อน และมีฝนตกเฉพาะฤดู

altalt

สถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลวังไคร้

ตำบล/หมู่บ้าน

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลวังไคร้

หมู่ที่ 1 แม่ประจันต์

หมู่ที่ 2 ห้วยเสือ

หมู่ที่ 3 วังไคร้

หมู่ที่ 4 หนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 5 ท่าหัวลบ

หมู่ที่ 6 แม่ประจันต์

หมู่ที่ 7 หนองหว้า

หมู่ที่ 8 ฝั่งท่า

หมู่ที่ 9 แม่ประจันต์

หมู่ที่ 10 หนองแก

2,030

174

297

246

206

304

178

220

119

166

120

2,616

229

350

282

298

422

259

269

129

226

152

2,776

227

307

353

302

420

272

301

155

258

181

5,392

456

657

635

600

842

531

570

284

484

333


altalt

alt


 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล