ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ บ้านห้วยเสือ-บ้านท่าหัวลบ

โครงการซ่อมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ ถ.62-009 สายบ้านห้วยเสือ - บ้านท่าหัวลบ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 7,6,5 เมตร  ระยะทางรวม 2,600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,576 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 8,570,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล