สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
นายสำรวย ปิ่นทอง
ประธานสภาอบต.วังไคร้
 
 


นายประพันธ์ ช่อเกตุ
รองประธานสภาอบต.วังไคร้
 

นายภานุวัฒน์ จำปารอด
เลขานุการสภาอบต.วังไคร้
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้


นายธนู พันเชื้อ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
 
นายธีรเดช อึ้งตระกูล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

นายบำเพ็ญ  แซ่โป๋
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
 

น.ส.อุษามาส จิตคุ้ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 

นายเปรมชัย แห่งหน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
 

นายแสน จันทร์ช่วง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 

นายอนาวิล สัตย์สาร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
 
 

นายณรงค์ จันทร์ประไพ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ : 0-3259-6110 

E-mail : saraban@wangkrai.go.th

สำนักปลัด : 0-3259-6110
กองคลัง : 0-3259-6110
กองช่าง : 0-3259-6110
งานป้องกันฯ : 0-3259-6110 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล